Chór Słowacki

Zobacz także:

Dyrygenci:

Marszolik Franciszek I 1919r.-II 1920r.
Skupień Jan  II 1920r.-II 1921r.
Kolorz Franciszek II 1921r.- I 1924r., XII1927r. – VII 1928r.
Adamczyk  Berthold I 1924r.-IV 1925r.
Musiolik  Leopold IV 1925r.-XII1927r.
Kłosok  Henryk VII 1928r.-II 1930r.
Różański  Antoni III1930r.-VI 1932r., I 1938r.-VIII 1939r., IV 1945r.-IV1952r., I 1953r.-V 1962r.
Mżyk  Ludwik VI 1932r.-I 1933r., I 1935r. –XII 1937r.
Nowak  Stanisław I 1933r.- I 1935r.
Lubszczyk  Emil IX 1952r.-I 1953r.
Abrahamczyk  Alfred VI 1962r.-V1967r., I 1971r.-I 1972r.
Mańka  Ludwik V 1967r.-X 1967r.
Chlubek  Bernard X 1967r.-I 1971r.
Od 1972r.  chór bez dyrygenta
Gancarczyk Bronisław  – tymczasowo IV 1973r.-I 1977r.

Michalski  Jerzy  od II 1977r. do VIII 2009r.

Jerzy Michalski urodził się we wrześniu 1939 roku, w rodzinie o tradycjach nauczycielskich - ojciec był kierownikiem szkoły podstawowej w Marklowicach oraz Niedobczycach.
 W latach 1953 – 1958 uczęszczał do Licem Pedagogicznego w Rybniku i jednocześnie uczył się gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej I stopnia w Rybniku. W roku 1960 ukończył Studium Nauczycielskie w Raciborzu i rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu Górnym. Od 1961 roku pracował w Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku, gdzie utworzył pierwszy w historii szkoły chór dziecięcy. W międzywojewódzkich przeglądach szkolnych zespołów artystycznych zdobywał wyróżnienia I i II stopnia. W latach 1961-1966, oprócz pracy zawodowej kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, i ukończył Wydział Wychowania Muzycznego. W końcówce lat sześćdziesiątych Jerzy Michalski rozpoczął współpracę z domem kultury w Radlinie. W latach 1968-1973 i 1975-1981 był dyrygentem chóru męskiego „Echo”. W roku 1977 został dyrygentem chóru mieszanego im. Juliusza Słowackiego,  a od 1984 roku chóru męskiego „Polonia”. Dwa ostatnie chóry prowadził nieprzerwanie do roku 2009. W sumie w domu kultury w Radlinie (obecnie MOK) przepracował ponad czterdzieści lat. Ponadto w latach 1993-1995 dyrygował chórem „Słowiczek” w Olzie. Dodatkowo, w latach 1981-1982 pełnił funkcje dyrygenta artystycznego Okręgu Rybnickiego PZCHiO, natomiast w latach 1982-1991 był dyrektorem artystycznym Okręgu Wodzisławskiego PZCHiO.
 Za swoją działalność pedagogiczną i dyrygencką Jerzy Michalski otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień, między innymi:   Złoty Krzyż Zasługi w 1982r., Odznakę Zasłużony Działacz Kultury” w 1985r., Medal Komisji Edukacji Narodowej w 1991r , Złotą Odznakę „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego” w 1990r., Odznakę Honorową Złotą z Laurem przyznaną przez PZCHiO w 1997r., wyróżnienie QUALITY dla propagatorów kultury przyznane po raz pierwszy przez Burmistrza Miasta Radlina w 2003r.  W roku 2005 został wyróżniony Medalem Mikołaja przyznawanym corocznie przez prezydenta miasta Rybnika wybitnym pedagogom i działaczom.
        Wracając do jego współpracy z chórem im. J. Słowackiego trzeba podkreślić, że od momentu jej rozpoczęcia 3 lutego 1977 roku, nastąpiło ożywienie działalności chóru. Jednak na sukcesy trzeba było poczekać. Postęp dało się zauważyć od roku 1984, poprzez wzrost ilości i jakości występów, ale głównie zdobycie nowych, młodych członków. I tu trzeba przytoczyć słowa dyrektor MDK Barbary Zielińskiej podczas wręczania Medalu Mikołaja w roku 2005, że:  Jerzy Michalski „z miłością i pasją realizował swoje powołanie wychowawcy, nauczyciela, przewodnika i społecznika, a jego poczynaniom towarzyszyło zawsze poczucie odpowiedzialności za każdego młodego człowieka”.  Młodzi ludzie to czuli i garnęli się do współpracy z nim, również w naszym chórze, a potwierdzeniem są zdjęcia zespołu, na których widać ciągle obecność wielu młodych  ludzi. To przełożyło się na pasmo sukcesów chóru, wymienionych  ………(w innym punkcie?)
Dyrygent Jerzy Michalski potrafił też zmobilizować śpiewaków do organizowania lub współorganizowania wielu imprez kulturalnych w których chór brał udział, również rozrywkowych, np. corocznych wycieczek, w których pełnił rolę dyrygenta i przewodnika. Nigdy nie brakowało uczestników i chętnych do pracy. Chór pod jego batutą pozostawił również ślad medialny. W roku 1994  nagrał audycję radiową w Katowicach. Kasetę z kolędami nagrano w roku 1993, oraz płytę, również z kolędami, w roku 2002r.
Najwyższe uhonorowanie wieloletniej pracy dyrygenta Jerzego Michalskiego, oraz całego chóru, to odznaczenie śpiewacze. Zarząd Główny PZCHiO w Warszawie przyznał Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chórowi im. Juliusza Słowackiego w Radlinie najwyższą Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym, za wybitną działalność organizacyjną i artystyczną w społecznym ruchu muzycznym.  Wręczono ją na Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału Śląskiego PZCHiO, który odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej w Katowicach dnia 22 kwietnia 2001 roku, a chór uświetnił tę uroczystość swoim występem.  Dyrygent Jerzy Michalski zakończył współpracę z naszym chórem  w roku 2009.

W opracowaniu skorzystano z następujących materiałów:

- Gazeta Rybnicka nr 10 z 2005 r.
- Śpiewak Śląski nr 5 z 2006 r.
- www.forumkultury.pl
- archiwum chóru

Patalong  Agnieszka  IX  2009r. do chwili obecnej

  Agnieszka Patalong - nauczyciel śpiewu, Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia
  Sztuki Wokalnej “Natural  Voice  Perfection”, dyrygent chóralny i rytmiczka.
  Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Muzycznej
  w Katowicach. Związana z Państwową Szkołą Muzyczną w Raciborzu, Raciborskim Ogniskiem
  Artystycznym oraz okolicznymi ośrodkami kultury. Wieloletni dyrygent Rodzinnego
  Zespołu “Akord” z Gostyni oraz chóru mieszanego im. J. Słowackiego z Radlina,
  z którymi zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w festiwalach  o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Patalong Dawid (zastępstwo) od 11.03.2014r. do 18.06.2014r.